Pitts21PRO

Pitts21PRO

Wczesna aktywacja

Opatentowany progresywny slot w systemie Pitts21PRO,
kwadratowy w odcinku przednim i prostokątny w odcinku
bocznym w połączeniu z innowacyjnym zestawem łuków
Pitts pozwala lekarzowi wypełnić slot zamka już we wczesnej
fazie leczenia bez konieczności użycia wysokich sił.

Progresywny slot

Progresywny slot w zamkach Pitts21 PRO wprowadza pełną
kontrole 3D w odcinku przednim i kontrolę 3 kategorii
w odcinku bocznym pozwalając na swobodne przemieszczanie
się zębów.

Podstawowe zalety systemu

Natychmiastowa aktywacja przy użyciu kwadratowych
łuków już na samym początku leczenia
Szybka pełna aktywacja przy użyciu kwadratowych
łuków wypełniających slot zamka
Aktywacja biologicznie lekkimi siłami
komfortowa dla pacjenta
Nieskomplikowana pojedyncza preskrypcja
i dynamiczny zestaw łuków pozwala na równoczesną
ekspansje i aktywacje

System Pitts21PRO w połączeniu z zestawem łuków przystosowanym do wczesnej aktywacji
i wczesnej ekspancji, dostarcza jednocześnie kontrolę 1, 2 i 3 stopnia oraz natychmiastową ekspancje
już w wczesnej fazie leczenia.
Wszystkie formy łuków w systemie Pitts21 składają się na koncept zmiennych modułów ortodoncji
pozwalając na modyfi kacje poziomu dostarczanych sił bez konieczności zmiany profi lu łuków.
Wykorzystując tą innowacyjną technologię zmieniamy podejście do leczenia w gabinecie i doświadczenia
pacjenta z nim związane.
Łuki Pitts dostępne są w różnych formach, w tym „Broad”, „Broad +” i „Broad ++”. Zaprojektowane
zostały do leczenia w systemie Pitts21PRO, Pitts21 i Clear21