program cefalometryczny
program do analizy cefalometrycznej, planowania leczenia oraz prezentacji wyników leczenia
Podstawowe własności programu:
  • Standardowe i dostosowane do klienta analizy boczne i przednie: ponad 40 analiz
  • Analiza łuku (modeli): Bolton oraz dyskrepancje długości łuku
  • Narzędzia poprawiające jakość zdjęcia takie jak jasność, kontrast czy zoom
  • Superimpozycja formularza cefalometrycznego na zdjęcie twarzy pacjenta
  • Wyrównanie formularza cefalometrycznego do płaszczyzny Frankfurckiej
  • VTO - prognoza wzrostu pacjenta
  • SVTO – wizualizacja leczenia chirurgicznego
  • Analiza cefalometryczna pozwalająca na precyzyjną diagnozę i stworzenie planu leczenia
  • Zaawansowane narzędzia MORPHING przedstawia zmiany profilu po przeprowadzonych zmianach na tkance twardej
  • Prezentacja raportu analizy, planu leczenia oraz wyników leczenia dla pacjenta