Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego:

1. Informacje identyfikacyjne sprzedawcy:
a. Nazwa firmy: Ortho Group Sp. z o.o.
b. NIP: 522-287-17-84
c. REGON: 141217687
d. Adres siedziby: ul. Warszawska 318, 05-092 Łomianki
e. Email kontaktowy: info@orthogroup.pl
f. Numer telefonu: 22 406 77 80

2. Definicje:
a. Sklep internetowy - platforma internetowa obsługująca sprzedaż produktów i usług.
b. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym.
c. Produkt - towary lub usługi dostępne do zakupu w sklepie internetowym.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów:
a. Zamówienia są składane poprzez stronę internetową sklepu.
b. Klient otrzymuje fakturę potwierdzającą zakup niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia dokonania płatności
c. Cena usługi obejmuje dodatkowe koszty, w tym podatek.
d. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy do 7 dni przed wykonaniem usługi
e. Dostępne formy płatności:
    - Karty płatnicze:
      * Visa
      * Visa Electron
      * Mastercard
      * MasterCard Electronic
      * Maestro
    - przelew bankowy
    - Paynow
f. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.

4. Reklamacje:
a. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niezrealizowania usługi.
b. Reklamacje należy składać w ciągu 7 dni od momentu niezrealizowania usługi, podając numer zamówienia/faktury, dane kontaktowe i opisując problem.
c. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji

5. Rezygnacja z usług:
a) Warunki rezygnacji:
- Klient ma prawo do zrezygnowania z usług do 7 dni przed wykonaniem usługi.
- Rezygnacja musi zostać zgłoszona poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.
- Warunki rezygnacji mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi świadczonej przez naszą firmę.

b) Procedura rezygnacji:
- Klient zgłaszając rezygnację powinien podać numer zamówienia/faktury, dane kontaktowe i opisać problem.
c) Zwrot środków:
- Jeżeli Klient zrezygnuje z usług przed rozpoczęciem świadczenia lub w określonym terminie, Klientowi zostaną zwrócone ewentualne wpłacone zaliczki lub opłaty za niewykorzystane świadczenia.
- Po otrzymaniu i zaakceptowaniu rezygnacji, sklep zobowiązuje się do zwrócenia należności klientowi w ciągu 14 dni od daty zaakceptowania rezygnacji.
- Zwrot środków będzie dokonywany przy użyciu tej samej metody płatności, jaką Klient użył do dokonania płatności za usługi, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.
- W przypadku kiedy Klient wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu będą potrzebne dodatkowe dane do zwrotu środków, tak więc sklep może poprosić klienta o dostarczenie niezbędnych informacji, takich jak numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone środki. W takim przypadku klient powinien dostarczyć te dane poprzez kontakt e-mail.
- Niniejszy regulamin rezygnacji z usług ma na celu zapewnienie jasnych zasad i praw Klienta w przypadku chęci zrezygnowania z usług. Zachęcamy Klientów do skonsultowania się z naszym działem obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rezygnacji z usług.

6. Ochrona danych osobowych:
a. Sklep gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych klientów.
b. Dane osobowe są gromadzone tylko w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.

7. Postanowienia ogólne:
a. Umowa zawierana jest w języku polskim.
b. W przypadku sporów między sprzedawcą a kupującym, strony powinny dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji.

8. Postanowienia końcowe:
a. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
b. Każdy klient korzystający ze sklepu internetowego akceptuje postanowienia regulaminu.
c. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie sklepu.

Mastercard