Kurs Dr Greenfielda - Coordinated Arch Development

DR RAPHAEL L. GREENFIELD D.D.S., M.Sc.

Temat: (C.A.D.) "Coordinated Arch Development "

Wiadomość od Dr Greenfield’a:

I am extremely grateful that most of the orthodontists in Poland have attended the “Coordinated Arch Development” NONextraction philosophy & technique lecture at least once.   This is certainly the result of the tremendous effort of Ortho Group promoting the “CAD” lectures. 
This has significantly increased the percentage of orthodontic NONextraction cases in Poland - that consistently create beautiful RADIANT SMILES and maximize LONG TERM facial & dental esthetics and develop OPTIMUM FUNCTION.

For this lecture, the “CAD” NONextraction philosophy & technique will be reviewed 1/2 day on Friday.  I will then present and illustrate only CLINICAL CASES 1/2 day on Friday, and the entire day on Saturday to generate much more interest and answer clinical questions.

I look forward to meeting old friends, making new friends, and sharing my knowledge October 23rd and 24th, 2020.

Najlepsze życzenia i do zobaczenia na kursie.
Dr. Greenfield

CV WYKŁADOWCY - DR RAPHAEL L. GREENFIELD  D.D.S., M.Sc.

EDUKACJA

Dr Greenfield w roku 1971 ukończył z wyróżnieniem Howard University
College of Dentistry. Po otrzymaniu tytułu Master of Science w ortodoncji
na Boston University w roku 1973, praktykował jako instruktor kliniczny
do 1976. Dr Greenfield został dyplomatą Amerykańskiej Rady Ortodoncji
w 1984 i został zaproszony do prezentacji swoich przypadków podczas zjazdu
Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji (AAO) w tym samym roku.

PUBLIKACJE I PREZENTACJE

Dr Greenfield przeprowadził wiele wykładów na terenie całego świata
promując własną filozofię leczenia „Skoordynowany rozwój łuków – 98.5%
leczenia bez ekstrakcji.” Został zaproszony do prezentacji swojej filozofii
podczas sesji naukowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji
(AAO) w latach 1996, 2003, 2004 i 2005.
Dr Greenfield został poproszony o obronę swojej filozofii podczas Kolegium
Dyplomatów Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji (AAO)
w roku 1992 i 2002, corocznej sesji Południowego Stowarzyszenia Ortodoncji
(SAO) w 1993, sesji Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Ortodoncji
w 1998, sesji Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
w 1999 oraz sesji Japońskiego Stowarzyszenia Ortodoncji w 2001.
Jego artykuł w Journal of Clinical Orthodontics z roku 1993 pod tytułem
„Simultaneous Torquing and Intrusion” wzbudził wiele zainteresowania
w jego metodzie intruzji i retrakcji górnych siekaczy. Jego artykuły w Journal
of Clinical Orthodontics z marca 1995 i września 2005 opisują jego
unikalny aparat „Fixed Piston Appliance” do dystalizacji trzonowców
i worzenia przestrzeni międzyzębowych. W lutym 2011 opublikowany
został jego artykuł na temat rozwoju łuku żuchwy.
Dr Greenfield jest autorem podręcznika na temat leczenia bez ekstrakcji
pod tytułem „Nonextraction Orthodontics; the History, Philosophy and
Clinical Application.” Podręcznik został opublikowany w trzech językach.
Nowa, poszerzona i zaktualizowana druga edycja podręcznika została wydana
w 2010, zawiera ponad 1100 stron, 7000 zdjęć i analizę 58 przypadków
bezekstrakcyjnych.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Dr Greenfield oprócz pełnienia funkcji sędziego dla American Journal of Orthodontics
i Dentofacial Orthopedics, jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia
Ortodoncji (AAO), Południowego Stowarzyszenia Ortodoncji
(SAO) oraz Akademii Ortodontycznej w południowej Florydzie.

PRAKTYK I WYNALAZCA

Dr Greenfield jest autorem pięciu patentów naukowych. W przeciągu 30
lat swojej kariery przeleczył bezekstrakcyjnie ponad 10 000 przypadków.
Jego technika „Skoordynowany rozwój łuków” nadaje pacjentom szeroki
uśmiech, zwiększa funkcjonalność okluzji i estetykę tworząc stabilny długoterminowy
efekt.

TEMATYKA KURSU - COORDINATED ARCH DEVELOPMENT

The C.A.D.® (Coordinated Arch Development) – Skoordynowany rozwój łuków

A. Definicja i ilustracja
B. Aparat typu Cetlin (pierwszy trzonowiec) vs. aparat typu Tweed
(dolne siekacze)
C. Skoordynowany rozwój łuków vs. ekspansja – jakie są różnice?
D. Leczenie bezekstrakcyjne / ekstrakcyjne – kontrowersje
E. Kiedy ekstrakcja jest konieczna

Stabilne efekty leczenia

A. Jednoczesna kontrola w wymiarze poprzecznym, pionowym
i strzałkowym
B. Forma łuku – jak została stworzona i jej odniesienie do stabilności
efektów leczenia
C. Okluzja i funkcjonalność – czynniki mające wpływ
na długoterminową stabilizację
D. Funkcja / dysfunkcja tkanki miękkiej i jej wpływ na stabilność zgryzu.

Technika leczenia C.A.D.®

A. Planowanie leczenia wad zgryzu klasy 1, klasy 2, klasy 3
B. Sekwencja leczenia
C. Wczesne leczenia – wskazania

Aparaty C.A.D.® rozwój łuków i procedury kończenia przypadków

A. Dystalizacja trzonowców (u pacjentów kooperujących
i nie kooperujących)
B. Aparat Lip Bumper (rozwój łuku szczęki i żuchwy)
C. Intruzja siekaczy / trzonowców
D. Retrakcja (u pacjentów kooperujących i nie kooperujących)
przy użyciu systemu TenBrook T1
E. Pozytywna odpowiedź tkanek przy użyciu (C.A.D.) skoordynowany
rozwój łuków
F. Transpalatal bars
G. Mini implanty T.A.D. w leczeniu bezekstrakcyjnym
Prezentacja przypadków, analiza cefalometryczna oraz analiza modeli.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 406-77-80 lub email info@orthogroup.pl

Wpłaty za kurs prosimy dokonywać na konto nr 91 1500 1911 1219 1034 5677 0000 z dopiskiem „kurs ortodontyczny Dr Greenfield'a 2019”

Aparaty G.M.D. PRACOWNIE ORTODONTYCZNE

Aparaty GMD są wykonywane są przez kilka pracowni ortodontycznych w kraju.
Niezwykle istotne w aparatach Greenfield Molar Distalizer jest zastosowanie
oryginalnych komponentów.
Pozytywną opinię i weryfikację w tej dziedzinie uzyskała pracownia
ortodontyczna ORTOMA
, której aparaty spełniają powyższy wymóg,
charakteryzując się jednocześnie wysoką jakością i precyzją wykonania.